Strona główna
Sąd Rejonowy w Kętrzynie PDF Drukuj artykuł

Komunikat Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kętrzynie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2020r. zostało wydane zarządzenie nr A-021-35/20, w którym określono zasady organizacji pracy Sądu Rejonowego w Kętrzynie, przyjmowania interesantów w budynku Sądu oraz procedowania na rozprawach i posiedzeniach jawnych  i z udziałem stron od dnia 01 czerwca 2020r. (poprzednie zarządzenia wydane tracą moc z dniem 31.05.2020r.)

 Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w Sądzie.

 WAŻNE:

 Nadal obowiązuje zakaz wstępu do budynku Sądu za wyjątkiem:

 1. - osób wezwanych do udziału w posiedzeniu lub rozprawie,

  - interesantów Biura Podawczego,

  - Interesantów Biura Obsługi Interesanta (BOI),

  - osób wezwanych przez kuratorów;

 2. wszystkie osoby wchodzące do budynku Sądu obowiązane są poddać się badaniu temperatury ciała przeprowadzanemu przez pracowników służby ochrony sądu oraz dokonać dezynfekcji rąk (nawet w przypadku posiadania rękawiczek);

 3. w trakcie pobytu w budynku Sądu należy cały czas mieć zasłonięte usta i nos, zdjęcie osłony twarzy możliwe jest tylko, jeżeli zadecyduje tak przewodniczący posiedzenia oraz zaleca się posiadanie i stosowanie rękawiczek,

 4. osoby odmawiające poddania się badaniu temperatury i dezynfekcji rąk oraz nie posiadające wskazanych powyżej środków ochrony (za wyjątkiem rękawiczek) nie zostaną wpuszczone do budynku sądu; nie zostaną wpuszczone także osoby z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakaźną, w szczególności te, u których wynik pomiaru daje odczyt 38oC i powyżej;

 5. osoby wezwane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie powinny mieć ze sobą dokument tożsamości, wezwanie lub zawiadomienie, pełnomocnicy profesjonalni i prokuratorzy – legitymacje służbowe, które należy okazać na wezwanie służbie ochrony sądu;

 6. osoby wezwane na rozprawę lub posiedzenie będą wpuszczane nie wcześniej niż 5 minut przed godziną wskazaną na zawiadomieniu lub wezwaniu oraz będą zobowiązane opuścić budynek Sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności z ich udziałem;

 7. osoby wezwane na rozprawę i posiedzenie zobowiązane są udać się bezpośrednio pod salę rozpraw, na którą zostały wezwane, a w razie oczekiwania na wejście i po wejściu na salę zachować niezbędny odstęp od pozostałych uczestników;

 8. zakazuje się wstępu do budynku sądu osób chorych, przebywających z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo takich, które same są objęte kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych;

 9. wydziały Sądu oraz Kasa Sądu pozostają zamknięte w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów do odwołania, kontakt z wydziałami odbywa się telefonicznie lub drogą elektroniczną – dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej  Sądu: www.ketrzyn.sr.gov.pl; wpłat należy dokonywać na konta bankowe Sądu wskazane na podanej wyżej stronie internetowej Sądu, zakup e-znaków opłaty sądowej jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http//opłaty.ms.gov.pl; 

 10. ogranicza się korzystanie z windy przez interesantów wyłącznie do osób niepełnosprawnych wraz opiekunami, osób starszych oraz mających trudności  z chodzeniem, z windy nie powinny korzystać więcej niż 2 osoby jednocześnie;

 11. zaleca się korzystanie z własnych przyborów do pisania, nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób oraz przynosić na rozprawę zbędnych rzeczy  i przedmiotów;

 12. wgląd do akt sprawy odbywa się wyłącznie w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta (dalej: BOI) i po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem właściwego Wydziału; pełnomocnicy profesjonalni, którzy wstępują do sprawy lub zastępują w czynnościach innych pełnomocników otrzymują wgląd do akt sprawy po uprzednim złożeniu pełnomocnictwa  i zweryfikowaniu go przez właściwy Wydział, który wprowadzi dane pełnomocnika do sytemu biurowości elektronicznej; nie jest dopuszczalne udostępnienie akt przed dokonaniem tych czynności;

 13.  przyjmowanie interesantów przez BOI odbywa się w godzinach pomiędzy 8.00, a 13.30, dopuszczalne jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu; osoby korzystające obowiązane są do przestrzegania umówionego dnia i godziny; w przypadku rażącego spóźnienia możliwa jest odmowa wpuszczenia do sądu;

 14. interesanci BOI i Biura Podawczego przyjmowani są pojedynczo, ewentualna kolejka powinna być formowana przed budynkiem sądu, z zachowaniem bezpiecznych odstępów;

 15. obsługa interesantów kuratorskich odbywa się w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00, co do zasady pojedynczo, chyba że czynność wymaga udziału także innych osób wezwanych;

 16. w dalszym ciągu wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, p.o. Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów; skargi i wnioski, w tym w zakresie skarg administracyjnych można składać wyłącznie na piśmie lub drogą elektroniczną.

  Pozostałe szczegóły dostępne w załączonym poniżej zarządzeniu nr A-021-35/20.

Zarządzenie_26_05_2020r.pdf

 

Link do numerów kont bankowych                                         Kontakt z poszczególnymi Wydziałami sądu

 

 

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości                               Informacje Ministerstwa Zdrowia

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Kętrzynie

ul. Sikorskiego 66
11-400 Kętrzyn
NIP:  742-10-33-816
Regon: 000323513

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kętrzynie:
poniedziałek:           8:00 - 16:00
wtorek - piątek:       7:00 - 15:00
 
KASA czynna w godz:    9:00 - 13:00
 
Biuro Obsługi Interesantów
/parter, na wprost wejścia głównego/
 tel: 89-751-76-06    fax: 89-751-42-10
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
UWAGA !

Poszczególne Wydziały / Oddziały Sądu 

mają bezpośrednie numery telefonów.

Numery telefonów są podane

w zakładce po lewej stronie:

Struktura Organizacyjna


Dojazd do siedziby Sądu Rejonowego w Kętrzynie:
W pobliżu dworca PKP i PKS znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej.
Dojazd do budynku Sądu autobusem linii nr 1.

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Kętrzynie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.